Kallelse till extra årsmöte 23 augusti 2020 kl 14.00 i hus 305 nu på hemsidan

Det extra årsmötet är föranlett av att fastställa stadgeändringar, som antogs av årsmötet i maj 2020. Inga övriga frågor. Kallelsen finns under rubriken stugorna.

2020-08-12