Överenskommelse nådd med Simpleko avseende faktura 2020-07-01--21-06-30

Fakturan skall betalas, som den är utformad. Den retroaktiva delen för 2019-07-01--20-06-30 skall vara 100 kr. Överskjutande del 50 kr kommer att krediteras i samband med fakturering i juni 2021.

Efter överenskommelse med Simpleko idag har beslutats att vi betalar det belopp som fakturerats. Detta av skäl att inte blanda bort korten i samband med betalning och med tanke på den korta tid som återstår för betalning (2020-06-26).

Beslutet om höjning av avgiften togs i maj 2019 och avser tiden framöver, dvs inte någon retroaktivitet för tiden före beslutet.

Styrelsen beklagar det inträffade och hoppas att medlemmarna förstår bakgrunden till åtgärden.

Med en tillönskan om en trevlig midsommar

Styrelsen

2020-06-16