Arbetshelg 20-21 maj samt årsmöte 22 maj 2017

Kallelse till arbetshelg och årsmöte är utsänd per post till alla medlemmar. Välkomna hälsar styrelsen

Årsmötet för verksamhetsåret 2016 hålls måndagen den 22 maj kl. 09.00 på Idre Fjäll. Lokal anvisas via receptionen. Kallelse samt årsredovisning är utsänd per post av ISS till alla medlemmar. 

Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som möjligt kan deltaga.

Samtidigt med kallelsen till årsmötet är kallat till frivillig arbetshelg lördagen och söndagen den 20 och 21 maj. Boende sker i våra hus. Vi åtgärdar då enklare uppgifter och sådant som upptäckts vid den årliga besiktningen, som styrelsen genomför med medverkan från Idre Fjäll, fredagen den 19 maj.

Välkomna!

2017-05-16