Nyheter

Tänk på att alltid anmäla byte av bostads- och e-postadress till vår sekreterare. Vi vidarebefordrar sedan uppgifterna till RB-Fastighetsägare, som sköter vår ekonomi och till Idre Fjäll

Publicerad: 2020-01-20

Se nedan närmare om intresseanmälan, vattenskada i hus 301 temporärt åtgärdad, vikten av alltid anmäla ny bostads- och e-postadress till styrelsen samt information om höjning av veckoavgiften till 2.600 kr fr o m 2019.

Publicerad: 2019-12-15

Idre Fjäll har sent om länge konstaterat att de inte ligger på kostnadsnivå när de fakturerar olika BRF på fjället. Internet finns nu tillgängligt i våra hus. Styrelsen har beslutat inköpa nya Tv-apparater till samtliga hus. Vattenskada i hus 301 anmält.

Publicerad: 2019-12-02

Samtliga hus har nu platsbyggda bänkar till vänster om entrén. Ytterligare två hus har fått nya sänghyllor och fiber är nu indraget i samtliga hus. Offert har begärts in för framtida fiberoperatör. Vecka 53 år 2020 närmar sig. Se nedan!

Publicerad: 2019-10-06

Företaget som ligger ned fiber har nu grävt fram till samtliga våra hus. Inkoppling av bättre rauter kommer att ske inom någon månad. Nyheter ang våra hus se nedan.

Publicerad: 2019-09-09

Rubricerade protokoll finns nu tillgängliga på hemsidans medlemssida. Du som är medlem och bytt adress, telefon eller e-postadress - glöm inte att meddela styrelsen för BRF!

Publicerad: 2019-06-21

Kallelse jämte årsredovisning, revisorsberättelse samt förslag till underhålls- och förnyelseplan omfattade dessvärre bara varannan sida. Styrelsen beklagar detta. Påtalat för RB/F. Utskick med samtliga handlingar till medlemmarna därför gratis.

Publicerad: 2019-06-09

Kallelsen innehåller såväl årsmöteshandlingar samt en särskild kallelse till arbetshelg 2019-05-18--19. Tyvärr missade RB/Fastighetsägare att skicka ut sida nr 2 av kallelsen, vilken innehöll kallelsen till arbetshelg.

Publicerad: 2019-05-10

Viktigt att omedelbart vid ankomst påtala för Idre Fjäll att något av våra hus inte är tillfredsställande städat vid ankomst. Idre Fjäll har beredskap för städning direkt, men ring omedelbart och städa inte själv! Viss kompensation kan erhållas.

Publicerad: 2018-10-17

Protokoll från årsmöte och styrelsemöte läggs inom kort ut på hemsidan samt kommer att skickas ut till medlemmarna per post. 2017 gav en liten men dock vinst. Årsmötet beslutade också bibehålla veckoavgiften 2.500 kr.

Publicerad: 2018-06-15

Kallelse till årsmöte med årsredovisning för 2017 jämte revisionsberättelse finns på hemsidan, Där finns också kallelse till arbetshelg den 19 - 20 maj. Kallelse med bilagor kommer också att skickas ut per post till medlemmarna.

Publicerad: 2018-05-02

Vintersäsongen på Idre Fjäll har varit fantastisk. Årsstämman genomförs 21/5 kl. 09.00 på Idre Fjäll. En frivillig arbetshelg föregår årsstämman. Ni som bytt adress ( bostadsadress, e-postadress eller telefonnummer) vg underrätta BFR.

Publicerad: 2018-04-16

Hemsidan nu öppen igen. Flera överlåtelser genomförda. Vikten av att meddela adressförändring

Publicerad: 2018-02-15

BRF har valt att köpa nya entrémattor av mycket hög kvalitet av fabrikat Forbo och de nylagda trätrallarna har oljats in med träolja från Cuprinol.

Publicerad: 2017-09-03

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen samt beslutade om en budget där nuvarande veckokostnad bibehålles, dvs 2.500 kr. Bägge protokollen kommer att skickas ut per post till samtliga medlemmar samt läggas in på hemsidan.

Publicerad: 2017-06-12

Kallelse till arbetshelg och årsmöte är utsänd per post till alla medlemmar. Välkomna hälsar styrelsen

Publicerad: 2017-05-16

Extra årsstämman genomfördes 2017-01-12 på Pernilla Wiberg Hotell. Närmare information framgår av det justerade protokollet, som nu finns tillgängligt på hemsidans medlemssida.

Publicerad: 2017-02-06

Det extra årsmötet genomfördes enligt dagordning. Esko Turpeinen avtackades som kassör och är nu styrelseledamot. Leif Jonsson valdes in som ny styrelseledamot samt valdes till kassör.

Publicerad: 2017-01-14

Protokoll från rubr. styrelsemöte samt kallelse till extra årsmöte 2017-01-12 kl. 10.00 på Idre Fjäll finns nu inlagda på hemsidans medlemssida.

Publicerad: 2017-01-07

Idag har hållits ett förberedande styrelsemöte inför det extra årsmöte som krävs för att bevilja vår nuvarande kassörs begäran om entledigande som kassör, inval av ny medlem som ledamot av styrelsen samt utseende av denne till ny kassör

Publicerad: 2016-12-09

Efterlysning - Vår nuvarande kassör önskar avlösning pga ökad arbetsbelastning. Vandringssäsong. De flesta av anmärkningarna vid vårens besiktning nu åtgärdade.

Publicerad: 2016-09-12

Justerat årsmötesprotokoll samt besiktningsprotokoll finns nu inlagt på hemsidans medlemssida.

Publicerad: 2016-06-16

Montering av soffor och fåtöljer, besiktning av samtliga hus, arbetshelgen samt årsmöte och styrelsemöte nu genomfört.

Publicerad: 2016-05-29

Kallelse till årsmöte 23 maj samt kallelse till arbetshelg 21 - 22 maj jämte årsmöteshandlingar och förslag till budget för 2016 nu utlagda under dokument på hemsidans medlemssida. För inloggningsuppgifter kontakta Lars Berg.

Publicerad: 2016-05-09

Anmälan till arbetshelg kan ske per mail till Lars Berg. Varmt välkomna! Årsmöteshandlingar läggs ut på hemsidan 8/5. Testa gärna att göra en inloggning på hemsidans medlemssida. Behövs nya inloggningsuppgifter - kontakta Lars Berg.

Publicerad: 2016-05-01

Byte av hörnsoffor och en fåtölj i samtliga hus, årsmöte 23 maj, arbetshelg 21-22/5 samt viktigt att anmäla förändringar (ägarförhållande, adress, telefon, e-post) till föreningen. Klicka på nyheter ovan, så ser du hela nyheten.

Publicerad: 2016-03-11

Protokoll från extra årsmöte finns nu tillgängligt på hemsidan. Åtta små frukostskålar har nu inköpts och fördelats till samtliga hus.

Publicerad: 2015-09-19

Från ikväll har vår hemsida att fått en ny layout. Denna medger att webmastern får en betydligt mer användarvänligare version att arbeta med, vilket i sin tur medför en snabbare service för våra medlemmar.

Publicerad: 2015-09-06

Det extra årsmötet genomfördes den 24/8 på Idre Fjälls kontor, varvid ändringen av § 11 i våra stadgar faställdes.

Publicerad: 2015-09-06

Kallelse till extra årsstämma har nu sänts ut av ISS. Den extra årsstämman äger rum den 24 augusti 2015, kl 09.00 på Idre Fjälls kontor. Alla delägare är välkomna.

Publicerad: 2015-08-13

Årsmötes- och styrelseprotokoll från maj 2015 finns nu tillgängliga på medlemssidan

Publicerad: 2015-06-29

Ytterligare nya ägare hälsas välkomna

Publicerad: 2015-05-26

Nya ägare hälsas välkomna

Publicerad: 2015-05-22

Utskick av årsmötes- och styrelseprotokoll. Framtiden på Idre Fjäll.

Publicerad: 2015-05-20

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte genomförda.

Publicerad: 2015-05-20

Arbetshelgen genomförd med goda insatser från vissa styrelsemedlemmar. Samtliga hus också besiktigade.

Publicerad: 2015-05-20

Årsmöte måndagen den 18/5 kl 09.00 på Idre Fjäll. Frivillig arbetshelg 16 -17/5 med fritt boende i våra stugor. Kallelse till årsmöte och inbjudan till frivillig arbetshelg kommer inom kort att skickas ut per post av ISS.

Publicerad: 2015-04-27

Nya medlemmar hälsas välkomna.

Publicerad: 2015-02-17

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla delägare och boende i våra stugor. 24 av 40 pister och 20 av 27 liftar öppna. 40 km längdspår öppna.

Publicerad: 2014-12-22

Nya ägare till vecka 32 i hus 301. Skidsäsongen har startat!

Publicerad: 2014-12-06

Fågellister monterade i hus 304, 305 och 306. Försäljning via hemnet och www.nethem.se

Publicerad: 2014-10-07

Protokoll från styrelsemöte i augusti finna nu med hemsidans medlemssida.

Publicerad: 2014-09-24

Åtgärder som vidtagits med husen under sommaren och förhösten. Styrelsemöte 2014-08-22 (protokoll inom kort på medlemssidan). Ny skrivning ang återlämnande av ägarvecka/veckor.

Publicerad: 2014-09-17

Årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll från 2014-05-15 finns nu på medlemssidan.

Publicerad: 2014-06-03

Nya mörkläggningsgardiner till sovrummen beställda i slutet av maj 2014.

Publicerad: 2014-06-03

Styrelsemöte hölls 2014-05-15

Publicerad: 2014-05-20

Årsmöte hölls 2014-05-15

Publicerad: 2014-05-20

Nya trätrallar lagda i 301 och 302.

Publicerad: 2013-10-19

Veckor med tidig skidåkning (mitt november - december), fina sommarveckor och vandrarveckor i oktober till salu. Se närmare under nyheter.

Publicerad: 2013-08-03

Årsmötet nu genomfört. Styrelsen beviljad ansvarsfrihet. Ny styrelseledamot - Esko Turpeinen, Idre Fjäll - invald. Veckoavgiften bibehålles för 2013. Beslut från efterföljande styrelsemöte framgår av nyheter 2013-06-29.

Publicerad: 2013-06-29

Övriga frågor till årsmötet har inkommit, bl a följande: Egen uthyrning till föreningens medlemmar till lägre pris än Idre Fjäll tar, byte av skärbrädor och bordstabletter samt fällning av träd inom och utom egen mark.

Publicerad: 2013-06-10

Ordinarie årsstämma i Brf Gränjesvålen nr 1 kommer att hållas onsdagen den 19 juni kl. 08.00 på Idre Fjäll. Kallelse kommer at utsändas inom kort.

Publicerad: 2013-04-26

Ny ägare till tre avsagda veckor i hus 303.

Publicerad: 2013-01-21

Fläktsystemet i samtliga hus är nu genomgångna. Detta har inneburit att vissa fläktar har rengjorts samt att luftmätningen har justerats i alla hus. Det är mycket angeläget att frånluftsdonen i husen INTE rörs, eftersom de nu är fininställda.

Publicerad: 2012-10-07

Ny ägare hälsas välkommen i hus 304

Publicerad: 2012-09-29

Besiktning, arbetshelg och styrelsemöte genomfört med uppnådda mål.

Publicerad: 2012-09-29

Arbetshelg 22 - 23 september 2012. Inbjudan till deltagande utsänd 2012-09-12. Anmälan senast onsdag 19 september via email. Besiktning 2012-09-21. Styrelsemöte 2012-09-24 kl 09.00.

Publicerad: 2012-09-13

Årsmötesprotokoll finns nu inlagt Nya stekpannor och kuddar levererade

Publicerad: 2012-05-31

Årsmöte 2012 genomfört. Årsavgiften 2.400 kr bibehålls. Frivillig arbetshelg planeras till 22 – 23 september 2012.

Publicerad: 2012-05-05

Årsmöte på Idre Fjäll 13/4 kl 09.00

Publicerad: 2012-04-09

Sammanfattning av årsmöte 2011-06-10

Publicerad: 2011-09-03

Ny möjlighet att komma med synpunkter

Publicerad: 2011-09-03

Slyröjning genomförd och behov av mer sådan

Publicerad: 2011-09-03

Förslag om frivillig gemensam arbetsdag/helg

Publicerad: 2011-09-03

Årsmöte 10/6 kl 11.00 på Idrefjäll. Kom gärna med synpunkter.

Publicerad: 2011-06-06

Rostertallriken i våra kaminer har bytts ut. Alla element i husen har bytts ut under hösten 2010.

Publicerad: 2011-01-26

Under senvåren och sommaren har genomförts en rad åtgärder som styrelsen beslutade om vid årsmötet 2010.

Publicerad: 2010-09-25

Lediga stugveckor finns tillgängliga för försäljning.

Publicerad: 2010-09-25

Föreningens hemsida är nu upplagd på ett webhotell och med en egen domän – www.idrebrf.se.

Publicerad: 2010-04-05

Under hösten och vintern har storstugan försetts med nya gardiner samt med ny matta under soffbordet...

Publicerad: 2010-04-05

Styrelsen kommer att ha möte i Idre under dessa dagar i april för att tillsammans göra en underhålls- och förnyelseplan för stugorna och dess inventarier.

Publicerad: 2010-04-05

Årsmöte planeras för närvarande...

Publicerad: 2010-04-05

Styrelsen överväger ett förslag om att upprätta en hemsida för bostadsrättsföreningen.

Publicerad: 2009-10-01

Under 2009 har husen renoverats inomhus och en plan tas fram för framtida åtgärder.

Publicerad: 2009-10-01

Under 2008 har husen renoverats utomhus.

Publicerad: 2009-10-01