Justerat protokoll från extra årsstämman nu inlagt på medlemssidan

Extra årsstämman genomfördes 2017-01-12 på Pernilla Wiberg Hotell. Närmare information framgår av det justerade protokollet, som nu finns tillgängligt på hemsidans medlemssida.

2017-02-06