Kallelse till årsmöte och arbetshelg

Kallelse till årsmöte 23 maj samt kallelse till arbetshelg 21 - 22 maj jämte årsmöteshandlingar och förslag till budget för 2016 nu utlagda under dokument på hemsidans medlemssida. För inloggningsuppgifter kontakta Lars Berg.

Som tidigare nämnts beslutade årsmötet 2015 att vi skulle slopa utsändning av kallelse till årsmöte jämte årsmöteshandlingar per post. Kallelse till årsmöte skulle i fortsättningen ske genom att lägga ut den på hemsidan och där skulle också årsmöteshandlingar mm läggas ut på hemsidans medlemssida.

Du som behöver nya inloggningsuppgifter till hemsidans medlemssida kan begära nya via mail till Lars Berg. Du som önskar få kallelse jämte årsmöteshandlingar utsänt med post måste kontakta Lars Berg.

Välkomna till årsmötet!

2016-05-09