Nyheter

Byte av hörnsoffor och en fåtölj i samtliga hus, årsmöte 23 maj, arbetshelg 21-22/5 samt viktigt att anmäla förändringar (ägarförhållande, adress, telefon, e-post) till föreningen. Klicka på nyheter ovan, så ser du hela nyheten.

Vi har nu avverkat lite mer än hälften av vintersäsongen och så här långt har vintern varit mycket bra med fina skidförhållanden såväl vad gäller längd- som utförsåkning.

Idre Fjäll har ansträngt sig på många fronter. Bland annat så fanns längdskidspår i natursnö (sparad) i slutet av oktober, VM i Ski-cross genomfördes i februari med kanonförhållanden för deltagare och publik, VM i Speed-skiing genomförs inom kort och allt har inneburit att Idre Fjäll har etablerat sig allt starkare på kartan och med nästan utsålda hus i vinter.

Vad händer då i vår bostadsrättsförening? Efter ganska mycket research har styrelsen beslutat att byta ut samtliga hörnsoffor samt en fåtölj i samtliga hus. Möblerna köps från Hede Möbler och går under namnet – Balance - med tyg Portland nr 97. Bytet sker den 20 maj för att inte störa vintersäsongen för våra boende.

Bokslut pågår och inom kort kommer detta att överlämnas till revisorerna för granskning. Vi avser att genomföra vårt årsmöte, som planerat den 23 maj kl 09.00 på Idre Fjälls kontor. Särskild kallelse jämte årsmötesmaterial kommer i enlighet med årsmötesbeslut att publiceras på hemsidan i god tid före årsmötet. Då publiceringen sker på hemsidans medlemssida krävs inloggning. De som har behov av inloggningsuppgifter – användarnamn och lösenord – kan vända sig till Lars Berg, så ordnar han detta. De som önskar kallelse jämte årsmötesmaterial utsänt per post kan begära detta hos ordförande, sekreterare eller kassör.

Styrelsen har också beslutat att genomföra en arbetshelg lördagen den 21 och söndagen den 22 maj för enklare arbeten på och kring husen. Boende ordnas gratis i först och främst våra stugor samt om det skulle behövas med hjälp av Idre Fjäll. Bostadsrättsföreningen bjuder på fika bägge dagarna. Ta chansen att träffa styrelsen och att kunna hjälpa till med skötseln av våra hus samt att kunna vara med på årsmötet. Anmälan för deltagande kan ske till ordföranden.

Fler och fler hör av sig och ställer frågor om ägande, kostnader och köp. Sannolikt kommer de flesta via vår hemsida, vilket tyder på att den fungerar som den skall. Trevligt att det finns så stort intresse för våra fina hus.

Dock finns en sida, som är mindre trevlig och det gäller att vi fått två fall av bristande betalning. Bägge fallen gick enligt regelsystemet till inkasso. Ett av fallen visade sig vid kontroll vara felaktigt, men ett kvarstår. Enligt våra stadgar skall betalning vara föreningen (ISS) tillhanda senast två vardagar efter förfallodag. Bristande betalning efter förfallodag + två vardagar medger föreningen att säga upp bostadsrättshavaren och att häva vederbörandes medlemskap i föreningen. Ett sådant beslut har tagits avseende den kvarstående tredskande betalaren. Självfallet tas inte sådana beslut i omedelbar anslutning till absolut förfallodag, men föreningen tycker det är angeläget att påtala problemet. Var således noga med era betalningar , så undviker vi mycket problem, detektivarbete och i slutändan uppsägning och uteslutning.

Av stor vikt är att föreningen alltid har korrekt information om våra medlemmar. Om någon förändring sker av:

  • Ägarförhållande ( försäljning, gåva, dödsfall, bodelning mm)

  • Adressändring

  • Bostadstelefonnummer

  • Mobiltelefonnnummer

  • E-postadress

Var god meddela detta snarast till Lars Berg eller annan i styrelsen. Föreningen ser därefter till att ISS underrättas.

2016-03-11