Nyheter 2014-09-17

Åtgärder som vidtagits med husen under sommaren och förhösten. Styrelsemöte 2014-08-22 (protokoll inom kort på medlemssidan). Ny skrivning ang återlämnande av ägarvecka/veckor.

Under sommaren och förhösten har ett stort antal åtgärder vidtagits med våra hus:

1. I stort samtliga de påpekanden som gjordes i samband med besiktningen av husen före årsmötet i maj har åtgärdats.

2. Utvändiga nya trallar har lagts vid hus 303, 304 och 306. Arbetet har gått avsevärt enklare, eftersom befintliga reglar har kunnat användas. Huruvida hus 305 hinns med i år eller ej beror på väder och andra arbetsuppgifter.

3. Nya blå mörkläggningsgardiner i samtliga sovrum har monterats av Permia under vecka 34.

4. Samtliga hängrännor har rensats

5. Hus 306 har fått två nya fåtöljer

Ett styrelsemöte har genomförts den 22 augusti. Den viktigaste frågan där var att effektuera årsmötesbeslut av-seende återlämnande av ägarvecka/veckor. Så har också skett och skrivningen finns nu på medlemssidan. Protokoll från styrelsemötet kommer inom kort att läggas ut på medlemssidan.

Ett kvarstående problem är att vissa kråkfåglar använder de utvändiga balkarna på kökssidan som uppehållplats och toalett, vilket färgar balkarna vita och de nya trallarna vita med blåbärsnyans. Till följd av detta kommer fågelband att monteras på balkarna under vecka 40.

2014-09-17