Nytt avtal med Idre Fjäll, bredband klart, nya Tv-apparater beställda, vattenskada

Idre Fjäll har sent om länge konstaterat att de inte ligger på kostnadsnivå när de fakturerar olika BRF på fjället. Internet finns nu tillgängligt i våra hus. Styrelsen har beslutat inköpa nya Tv-apparater till samtliga hus. Vattenskada i hus 301 anmält.

Styrelsen har i dagarna beslutat anta ett nytt avtal för tjänster mm på Idre Fjäll. Avtalet gäller VA, renhållning, plogning och kabeltv. Eftersom ingen annan operatör finns tillgänglig, så har avtalsförslaget godtagits med undantag för kabeltv, som sagts upp pga bristfällig kvalitet. Kassören och vår ekonom håller fn på med en kostnadsjämförelse för att se vad det kommer att innebära för ägarna.

Internet är nu tillgängligt i samtliga våra hus. Inloggningsuppgifter finns i varje hus.

Våra gamla tv-apparater är nu 11 år. Då en Tv gick sönder har styrelsen beslutat köpa in nya tv-apparater och efter offertintagning beslutades att från Idre Fjäll inköpa 6 st Philips 50 tum UHD  4 K för placering på befintliga tv-bord samt med installation och montering och bortforsling av gamla tv-apparater. I skrivande stund har vi inte något besked om leveransdatum.

Detta betyder att innan de nya tv-apparaterna levererats, så bör cromecast, applepuck eller box medtagas och kopplas in på befintliga tv-apparater. Bra kan nog också vara att ta med sig lösenord för de tv-system ni önskar utnyttja.

När de nya tv-apparaterna levererats är det tillräckligt att ni har tillgång till lösenord för de tv-system ni vill nyttja.

Tyvärr har vi en vattenskada i hus 301. En varmvattenberedare har läckt och sprutat i några veckor. Skadan anmäldes omedelbart till vårt försäkringsbolag och har besiktigats. Omfattning av skadan är fn inte känd, men den kommer att åtgärdas.

2019-12-02