Nyheter 2015-05-20

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte genomförda.

Årsmötet genomfördes planenligt på måndagen den 18 maj kl 09.00. Årsredovisningen fastställdes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns rekommendation samt budgeten för 2015 fastställdes, vilket bl a innebär att veckavgiften förblir oförändrad. Ett första beslut rörande en detaljändring av våra stadgar - avseende firmateckning - togs på årsmötet. Eftersom ytterligare ett beslut krävs för att stadgeändringen skall bli giltig, sattes en extra stämma ut att  genomföras den 24 augusti 2015 kl 09.00 i Idre Fjälls lokaler.

Direkt efter årsmötet genomfördes ett styrelsemöte, varvid styrelsen konstituerades. Vid styrelsemötet avhandlades att antal viktiga punkter, varav bl a framgick att den överlåtelseavgift, som föreningen tidigare beslutat skall uttagas, nu från och med justerat protokoll från maj 2015 skall uttagas av köparen. Vidare togs beslut att av miljö- och kostnadsskäl skall från 2016 föreningens kallelser och protokoll läggas ut på föreningens hemsida och att de som önskar få dessa handlingar utsända per post - skriftligen skall meddela detta till ISS senast den 15 februari varje år. Det innebär således att 2015 års utskick sker som vanligt per post.

2015-05-20