Stugorna

Under senvåren och sommaren har genomförts en rad åtgärder som styrelsen beslutade om vid årsmötet 2010.

Per Wennström, Idre Fjäll, har varit aktiv under senvåren/sommaren och har genomfört en rad av de åtgärder som styrelsen beslutade om vid årsmötet 2010. Samtliga stugor har nu fått nya oljefyllda element, ny lampa har monterats ovanför matbordet, nya lampor har monterats i sovrummen samt i vardagsrummet finns nu en modern 32 tums platt-tv. De gamla skraltiga utemöblerna har bytts ut till nya av plast.

Några av medlemmarna har rensat samtliga stugors hängrännor med benäget bistånd av Per Wennström, Idre Fjäll, som lånat ut stege mm. Att det var akut nödvändigt kunde konstateras eftersom vissa rännor var till bredden fyllda med barr och smuts. I fortsättningen bör vi gemensamt kunna ta på oss den uppgiften och därmed slippa droppet av vatten samt kostnaden för jobbet.

En annan uppgift, som vi gemensamt bör kunna genomföra, är att slyröja tomterna runt stugorna. Detta förutsätter bl a att medlemmarna är positiva till förslaget, att det kan ske i samverkan med Idre Fjäll genom lån av utrustning och framförallt att endast den sly som anvisats av Per Wennström kan och skall tas bort. Kom gärna med synpunkter!

2010-09-25