Extra årsmötestprotokoll finns nu tillgängligt på medlemssidan

Protokoll från extra årsmöte finns nu tillgängligt på hemsidan. Åtta små frukostskålar har nu inköpts och fördelats till samtliga hus.

2015-09-19