Årsmötesprotokoll mm nu på medlemssidan

Justerat årsmötesprotokoll samt besiktningsprotokoll finns nu inlagt på hemsidans medlemssida.

I avvaktan på att styrelseprotokollet från 2016-05-23 har justerats har nu årsmötesprotokollet från 2016-05-23 (justerat) jämte besiktningsprotokollen från årets besiktning lagts in på hemsidans medlemssida.

Ni medlemmar som av någon anledning saknar inloggningsuppgifter för hemsidans medlemssida var god kontakta Lars Berg, så ordnar han detta.

2016-06-16