Årsmöte 20 april

Årsmöte planeras för närvarande...

Årsmöte planeras för närvarande, dock utan att datum för detta är bestämt. Endera blir det i april eller juni.

2010-04-05