Nyheter 2013-06-10

Övriga frågor till årsmötet har inkommit, bl a följande: Egen uthyrning till föreningens medlemmar till lägre pris än Idre Fjäll tar, byte av skärbrädor och bordstabletter samt fällning av träd inom och utom egen mark.

Tre övriga frågor har inkommit till årsstämman:

1) Vecka bör kunna uthyras genom "egen" uthyrning till föreningens medlemmar till ett betydligt lägre pris än vad Idre Fjäll tar

2) Nya skärbrädor och bordstabletter bör inköpas

3) Träd utanför 305 (inom egen mark) bör tas bort då de skymmer morgonsol. Vidare bör träd i nordväst (utom egen mark) tas bort då de skymmer fjällutsikten

De medlemmar som har synpunkter på dessa förslag bör framföra detta till Esko Turpeinen, Idre Fjäll eller till Lars Berg senast 2013-06-18.

2013-06-10