Hemsidan nu öppen igen!

Hemsidan nu öppen igen. Flera överlåtelser genomförda. Vikten av att meddela adressförändring

Vår hemsida låg tillfälligt nere under några dagar pga att räkningen från bolaget blivit liggande hos Idre Fjäll hos den gamle kassören. Den översändes sent till vår nye kassör, som omedelbart betalade via Riksbyggen, och hemsidan är nu öppen igen. Styrelsen beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder för att detta inte skall återupprepas.

Två överlåtelser har genomförts hittills i år. Vecka 49 i hus 306 har sålts av BRF samt vecka 51 och 52 i hus 306. De nya ägarna är välkomna till vår förening.

I slutet av juni varje år skall veckohyran betalas. Det var att antal delägare, som missade betaldatum, vilket fick till följd att ISS/Riksbyggen fick skicka ut påminnelser och några fick gå till Kronofogden. De flesta fallen handlade om att adressförändring inte hade meddelats till BRF. Med anledning härav är det av synnerlig vikt att alla delägare, som ändrar adress, meddelar detta till ordföranden, som sedan vidarebefordrar den nya adressen till Riksbyggen och Idre Fjäll. Det är också av stor vikt att betala i tid. Utebliven betalning kan i värsta fall innebära att vederbörande delägare utesluts ur BRF och förlorar äganderätten till sitt innehav. BFR vill naturligtvis inte att det skall gå så långt och tänker försöka att lösa det så att delägare har möjlighet att lägga in betalningen i god tid.

2018-02-15