Det extra årsmötet nu genomfört den 12 januari 2017

Det extra årsmötet genomfördes enligt dagordning. Esko Turpeinen avtackades som kassör och är nu styrelseledamot. Leif Jonsson valdes in som ny styrelseledamot samt valdes till kassör.

Detta extra årsmöte genomfördes i närvaro av 2 medlemmar samt styrelsen. Så snart protokollet är justerat kommer det att sändas ut per post samt läggas in på hemsidans medlemssida.

Årsmöte för 2016 kommer att genomföras den 22 maj 2017. Det kommer att föregås av en besiuktning av husen den 19 maj. Vidare planeras att genomföra en arbetshelg lördagen och söndagen den 20 - 21 maj. Kallelse mm kommer att sändas ut per post samt läggas ut på hemsidan.

Då det förekommit att något hus luktat tobaksrök, så finns det anledning att påminna om rökförbud i samtliga våra hus. Samtliga hus kommer att märkas med skylt, som säger att detta hus är rökfritt.

Styrelsen har också beslutat att se över frågan om wifi i våra hus. Har ni synpunkter, så maila styrelsen.

Har ni bytt adress, telefon eller e-postadress var vänliga och underrätta Lars Berg.

2017-01-14