Nyheter 2015-05-20

Arbetshelgen genomförd med goda insatser från vissa styrelsemedlemmar. Samtliga hus också besiktigade.

Arbetshelgen före årsmötet lockade tyvärr inte annat än vissa ur styrelsen. De deltagande styrelsemedlemmarna fick dock på lördagen röjt ett antal björkar och tallar, kvistrensat några träd, markerat 3 träd på Idre Fjälls mark, som störde utsikten för 303, monterat fågelband på 301 och 302, plockat upp skräp, som dolts i snön runt husen samt rensat samtliga hängrännor. En familj kommer att ta hand om uppkapad ved och stapla den torrt under vecka 22.

Under söndagen föll snön, varför vi ägnade tiden åt besiktning av samtliga hus. Skicket på husen är nu ganska gott, men det finns ändå ett antal punkter att åtgärda. Besiktningsprokollen kommer att bifogas protokoll från styrelsemöte hållet direkt efter årsmötet på måndagen.

2015-05-20