Val av ny kassör kommer att ske vid ett extra årsmöte 12/1 kl. 10.00

Idag har hållits ett förberedande styrelsemöte inför det extra årsmöte som krävs för att bevilja vår nuvarande kassörs begäran om entledigande som kassör, inval av ny medlem som ledamot av styrelsen samt utseende av denne till ny kassör

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en extra årsstämma för att bevilja vår nuvarande kassörs begäran om entledigande som kassör, inval av ny medlem som ny ledamot i styrelsen samt att vederbörande utses som kassör fram till nästa årsmöte i maj 2017 samt ett antal nödvändiga beslut med anledning härav.

Vidare har beslutats att kallelse till årsmöte och extra årsmöte samt utskick av protokoll från årsmöten från och med 2017 alltid sänds till medlemmarna per post. Styrelsen har funnit att den modell vi haft under 2016 fungerat mindre väl och därför återgår vi  till tidigare utskicksmodell.

2016-12-09