Snart dags att anmäla intresse för hyra av v. 53 i våra hus

Se nedan närmare om intresseanmälan, vattenskada i hus 301 temporärt åtgärdad, vikten av alltid anmäla ny bostads- och e-postadress till styrelsen samt information om höjning av veckoavgiften till 2.600 kr fr o m 2019.

Vecka 53 år 2020 i våra hus

År 2020 infaller v. 53. Detta innebär att nyårsafton infaller den veckan och inte vecka 1 som i normalfallet.

Årsstämman 2019 beslutade att v. 53 skall hyras ut till en kostnad av 50 % av Idre Fjälls ordinarie pris. Intresseanmälan för hyra av v. 53 i våra sex hus kommer att ske i turordning och i första hand erbjuds till medlemmar som idag äger v. 1, i andra hand de medlemmar som äger v. 52, i tredje hand övriga medlemmar och i fjärde hand Idre Fjäll.

Intresseanmälan sker till vår sekreterare (tova.jaderberg@live.se) via mail från den 1 januari 2020. Alla ägare av v. 1 och 52 kommer att få mail om detta.

Vattenskada i hus 301

Skadan är nu under kontroll och huset kan nyttjas under vinter och vår.

Skyldighet att anmäla ändring av bostadsadress och e-postadress

Det är mycket angeläget att ni medlemmar alltid anmäler byte av adressändring till BRF:s styrelse. BRF anmäler därefter vidare till RB/Fastighetsägare och Idre Fjäll. Genom att ha ett alltid uppdaterat medlemsregister kan vi undvika onödiga inkasso-avgifter och i värsta fall bortfall av äganderätt.

Veckoavgiften höjd till 2.600 kr fr o m 2019

BRF:s årsstämma beslutade att höja veckoavgiften till 2.600 kr på grund av nya in-vesteringar i form av bl a bredband och internet. Dessvärre missade RB/Fastighets-ägare att debitera denna höjning vid utskicket av fakturor i juni 2019. Styrelsen har påtalat detta för RB/Fastighetsägare. Parterna har kommit överens om att engångs-vis fakturera 100 kr extra vid den fakturering som sker juni 2020.

2019-12-15