Protokoll från styrelsemöte 2016-12-09 nu inlagt på hemsidan

Protokoll från rubr. styrelsemöte samt kallelse till extra årsmöte 2017-01-12 kl. 10.00 på Idre Fjäll finns nu inlagda på hemsidans medlemssida.

2017-01-07