Kallelse till årsmöte 21 maj 2018 kl. 09.00 ligger nu på medlemssidan

Kallelse till årsmöte med årsredovisning för 2017 jämte revisionsberättelse finns på hemsidan, Där finns också kallelse till arbetshelg den 19 - 20 maj. Kallelse med bilagor kommer också att skickas ut per post till medlemmarna.

2018-05-02