Nyheter 2012-09-13

Arbetshelg 22 - 23 september 2012. Inbjudan till deltagande utsänd 2012-09-12. Anmälan senast onsdag 19 september via email. Besiktning 2012-09-21. Styrelsemöte 2012-09-24 kl 09.00.

Som framgått av årsmötesprotokoll och information på vår hemsida beslöts genomföra besiktning av stugorna och styrelsemöte i samband med en arbetshelg den 22 - 23 september 2012.

Besiktning planeras ske fredagen den 21 september kl 14.30 och styrelsemöte den 24 september kl 09.00.

Deltagande i arbetshelgen är frivilligt och boende ordnas kostnadsfritt av Idre Fjäll. Delar av styrelsen kommer att deltaga. Ni som vill träffa styrelsen, kanske vill påverka ditt boende i våra stugor och göra en insats för vår bostadsrättsförening är varmt välkomna.

Arbetsuppgifterna under arbetshelgen är följande: Slyröjning mm runt och framför stugorna, slipning och lackning av fönsterbrädor i samtliga sovrum, kontroll av hängrännor, ev övrigt.

Arbetshelgen påbörjas vid hus 301 kl 09.00 på lördag och avslutas vid lämplig tid på söndag em.

Delägare som har egen motorsåg eller röjsåg bör medta denna. Övrigt arbetsmaterial ordnas av Per Wennström, Idre Fjäll och Lars Berg.

Mat mm medtas av deltagarna själva och vi räknar med att ordna en gemensam grillkväll på lördag där alla som så önskar kan delta.

Anmälan om deltagande önskas per email till lars.berg@idrebrf.se senast onsdag den 19 september. Lars kontaktar Astrid, som ordnar boende och sedan får ni besked av Lars var boende är ordnat.

Varmt välkomna med anmälan om deltagande.

Styrelsen

2012-09-13