Viss slyröjning genomgörd

Slyröjning genomförd och behov av mer sådan

Lars Berg har under vecka 34 genomfört slyröjning på tomter utanför hus 306, 305 och 302. Röjningen har genomförts på våra tomter i enlighet med gällande tomtkarta. Dock återstår på vissa delar arbete, som kanske kan genomföras individuellt (inom vår tomtgräns – för karta, kontakta Per Wennström, Idre Fjäll – se kontakter) eller vid någon gemensam arbetsdag (se nedan). Behov i dagsläget:

  • Hus 301 – Ser mycket bra ut – inga åtgärder
  • Hus 302 – Kvarstår viss röjning med motorsåg, samt omhändertagande av röjt material
  • Hus 303 – Ser bra ut – inga åtgärder
  • Hus 304 – Kvarstår mycket arbete med motorsåg, handsåg och grovsekatör. Därefter måste röjt material tas om hand
  • Hus 305 – Ser bra ut – inga åtgärder
  • Hus 306 – Röjning genomförd och röjt material omhändertaget. Kvarstår någon enstaka röjning med motorsåg samt omhändertagande av detta material
Ni som bor i hus 302 kanske har möjlighet att ta hand om röjt material. Det grövre kan kapas upp och läggas till tork. Övrigt kan forslas bort till lämpligt ställe (kontakta Per Wennström, Idre Fjäll, för anvisningar).

2011-09-03