Årsmöte 2011-06-10

Sammanfattning av årsmöte 2011-06-10

Årsmötetet genomfördes den 10 juni. Protokollet har dröjt beroende på att det tagit tid att kostnadsberäkna nödvändiga åtgärder jämte lånefinansiering. Protokollet beräknas kunna sändas ut vecka 36. De förbättringsåtgärder som efter besiktning kommer att genomföras är:

  • Byte av madrasser till undersängar i rum 1 och 2, dvs 18 madrasser
  • Byte av torkskåp
  • Byte till svängbara duschväggar
  • Reparation av badrum och bastu i hus 303 pga vattenskada. Skadan anmäld till försäkringsbolaget
  • Reparation av bastu i hus 301, och 302 pga vattenskada. Golvmattan har släppt vid golvbrunnen. Skadan anmäld till försäkringsbolaget
  • Inköp av en extra fåtölj och fotpall till varje hus. Behov har förelegat av en extra fåtölj, men det har inte gått att få fram samma fåtölj, som vi har idag. Därför valde styrelsen att inköpa 6 nya fåtöljer från Ikea jämte 6 fotpallar. Efter diskussion valdes att i tre hus ha två gamla fåtöljer och en fotpall och i tre hus ha två nya fåtöljer och en fotpall. De nya fåtöljerna placeras i hus 301, 303 och 305.

  • Inköp av golvlampa till varje hus

Så snart protokollet är tillgängligt, så kommer det att sändas ut samt finnas inlagt på medlemssidan.

2011-09-03