Årsmöte mm nu genomfört

Montering av soffor och fåtöljer, besiktning av samtliga hus, arbetshelgen samt årsmöte och styrelsemöte nu genomfört.

Nya soffor 2016

Som framgår av bild ovan har samtliga hörnsoffor samt en fåtölj nu bytts. Vid besiktningen framkom ett antal punkter, som delvis åtgärdats direkt under arbetshelgen eller som kommer att åtgärdas av Idre Fjäll eller BRF under sommaren.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet på rekommendation av revisorerna och årsavgiften justerades till jämnt 2.500 kr per vecka. 

Årsmötes- samt styrelseprotokoll (inkl besiktningsprotokoll) kommer att publiceras på hemsidans medlemssida, så snart de justerats.

2016-05-29