Styrelsemöte 19 april

Styrelsen kommer att ha möte i Idre under dessa dagar i april för att tillsammans göra en underhålls- och förnyelseplan för stugorna och dess inventarier.

Styrelsen kommer att ha möte i Idre under dessa dagar i april för att tillsammans göra en underhålls- och förnyelseplan för stugorna och dess inventarier. Med hjälp av en sådan plan blir det avsevärt enklare att planera för framtiden både från behovs- som ekonomisk synvinkel. Vidare skall detaljplaneras för genomförande av de beslut som styrelsen fattade i januari 2010, bl a avseende byte av element och tv-apparater.

2010-04-05