Årsmöte i BRF kommer att hållas den 17 maj kl 15.00 på Idre Fjäll

Kallelse till rubr årsmöte kommer att sändas ut per post av RB-Fastighetsägare inom kort. Försändelsen innehåller förutom kallelse till årsmöte även kallelse till arbetshelg den 18 - 19 maj samt en påminnelse om att alltid meddela adressändring till BRF:s styrelse. Vidare innehåller kallelsen årsberättelse och underhålls- förnyelseplan för 2019.

Varmt välkomna!

 

2019-04-20