Nyheter 2014-05-20

Årsmöte hölls 2014-05-15

Årsmöte hölls i Idre 2014-05-16.

Ordförande vid mötet vat Sven Hillner. Årsredovisning för 2013 godkändes och på förslag av revisorn erhöll styrelsen ansvarsfrihet.

Budgeten för 2014 fastställdes i enlighet med förslag, vilket innebär en ökning av veckokostnaden med 50 kr.

I styrelsen omvaldes Sven Hillner, Lars Berg och Esko Turpeinen. Till ny ledamot efter Joacim Johansson valedes Per Wennström. Monica Hillner omvaldes som suppleant och till ny suppleant efter Per Wennström valdes Marion Berg. Bägge revisorerna omvaldes.

Stämman beslutade att inköpa mörkläggningsgardiner till 3 sovrum per hus.

Stämman beslutade också med anledning av uppkomna kostnader att ta ut en avgift i samband med överlåtelse av veckoandel/ar. Avgiften bestämdes till 1000 kr och denna skall erläggas av säljaren fr o m 2014-05-16.

Protokoll från årsmötet kommer att sändas ut till medlemmarna så snart det justerats. Det kommer också att publiceras på hemsidan.

2014-05-20