Kallelse till årsmöte 2019-05-17 finns nu på hemsidans medlemssida

Kallelsen innehåller såväl årsmöteshandlingar samt en särskild kallelse till arbetshelg 2019-05-18--19. Tyvärr missade RB/Fastighetsägare att skicka ut sida nr 2 av kallelsen, vilken innehöll kallelsen till arbetshelg.

Kallelsen till årsmöte jämte årsredovisning, revisorsberättelse samt årets plan för underhåll- och förbättringar har sänts ut per post av RB/Fastighetsägare 2019-05-03, dvs enligt BRF stadgar.

Nu ligger den också på vår hemsidas medlemssida.

Kallelsen till arbetsdag avser frivillig insats med enkla arbeten, som alla klarar av. BRF bjuder på fika bägge dagarna. Inkvarting ordnas gratis genom Idre Fjäll. Anmälan om deltagande sker till ordföranden i BRF snarast. Deltagande innebär också att man kan delta i årsmötet.

Anmälan om adressändring måste alltid ske till BRF!

Välkomna

Styrelsen

2019-05-10