Nyheter 2008

Under 2008 har husen renoverats utomhus.

Under 2008 har samtliga hus målats utvändigt och fått nya plåttak. Samtliga fönster har setts över och i mån av behov renoverats och målats. Uteplatsernas trägolv har målats. Invändigt har ny golvbeläggning lagts i storstuga och väggarna tapetserats med väv, som målats.

2009-10-01