BRF har nu beställt installation av fiber/bredband till samtliga våra hus

Vid ett styrelsemöte per telefon idag har styrelsen för BRF beslutat att installera fiber i samtliga av våra hus. Installationen ombesörjs av Älvdalens Kommun till en kostnad av 19.900 kr. Enligt uppgift dras då fiber in i varje hus. Därtill kommer en installation av en rauter och en sådan kostar 2.000 - 3.000 kr. Den senare installationen utförs av samma bolag som installerar för Idre Fjäll.

Styrelsen har också beslutat att för att finansiera kostnaden för installation och drift, så kommer årsmötet att föreslås en hyreshöjning per vecka med 100 kr, dvs ny hyreskostnad fr o m 2019 blir 2.600 kr.

Genom denna åtgärd finns bredband åtkomligt i samtliga våra hus (301-306) någon gång under sommaren/hösten 2019. För dem som önskar ett utvidgat TV-utbud tar man med sig en crome-cast eller apple puck hemifrån.

2019-03-13