Årsmötet genomfört. Protokollet är justerat och sänds ut inom kort av RB/Fastighetsägare

Kallelse jämte årsredovisning, revisorsberättelse samt förslag till underhålls- och förnyelseplan omfattade dessvärre bara varannan sida. Styrelsen beklagar detta. Påtalat för RB/F. Utskick med samtliga handlingar till medlemmarna därför gratis.

Styrelsen besiktigade samtliga hus på förmiddagen och genomförde årsmötet som planerat på eftermiddagen den 17 maj 2019. Då fullständig kallelse gått ut till medlemmarna och då samtliga fullständiga handlingar i övrigt fanns tillgängliga, kunde mötet genomföras utan hinder.

Protokollet från årsmötet är justerat och översänt till RB/Fastighetsägare för utskick. Vår ekonom på RB/Fastighetsägare kommer personligen att kontrollera att utskicket blir korrekt. Utskicket kommer att omfatta årsmötesprotokoll, årsredovisning för 2018, revisorsberättelse, fastställd underhålls- och förnyelseplan för 2019, fastställd buidget för 2019 samt besiktningsprotokoll 2019-05-17.

Intressant i årsmötesprotokollet:

  • Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet beviljar sådan
  • Veckoavgiften höjs från 2019 till 2.600 kronor
  • Höjda arvoden för styrelsen
  • Ansvarsförsäkring beslutas skall tecknas för styrelsen
  • Fiber kommer att installeras i samtliga hus. Beräknas klart till vintersäsongen
  • Vecka 53 år 2020 kommer att erbjudas medlemmarna att hyra i särskild ordning för halv Idre Fjäll kostnad
  • Sven Hillner lämnar som sekreterare och ersätts av Tova Jäderberg. Sven kvar som ledamot
  • Nästa årsmöte planeras till 2020-05-15 

En arbetshelg genomfördes lördagen och söndagen efter årsmötet. Av besiktningsprotokollen framgår vad som utförts.

2019-06-09