Årsstämma 21/5, arbetshelg 19 - 20/5, vecka 53

Vintersäsongen på Idre Fjäll har varit fantastisk. Årsstämman genomförs 21/5 kl. 09.00 på Idre Fjäll. En frivillig arbetshelg föregår årsstämman. Ni som bytt adress ( bostadsadress, e-postadress eller telefonnummer) vg underrätta BFR.

Med en mycket god snötillgång kan vi snart konstatera att vintersäsongen på Idre Fjäll varit helt fantastisk. Våra stugor har nyttjats av ägare och hyresmän. Under året har 4  av BFR:s osålda veckor sålts och ett antal veckor har överlåtits.

Styrelsen har fått årsredovisningen för 2017 och densamma har undertecknats av samtliga och översänts till revisorerna för granskning. Årsmötet kommer att hållas 21/5 kl. 09.00 på Idre Fjäll. Lokal kommer att anvisas av Idre Fjäll. Kallelse till stämman jämte kopia av årsredovisningen kommer att skickas ut till medlemmarna per post senast 2 veckor före mötet. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer också att finnas tillgängliga på hemsidans medlemssida. Varmt välkomna!

I samband med årsmötet kommer styrelsen att besiktiga samtliga våra hus. Lördag och söndag före årsmötet kommer att kallas till en frivillig arbetshelg. Gratis boende kommer att anordnas med hjälp av Idre Fjäll.

Vi i styrelsen har fått flera frågor ang vecka 53. Följande gäller: 1972 bestämdes som internationell standard (ISO 8601) att veckans första dag skulle vara måndag. Likaså standardiserades sättet att numrera veckorna inom ett år på så sätt att vecka 1 är den första veckan på året, som innehåller minst 4 dagar. Om vecka 52 slutar före den 28 december tillkommer extraveckan 53, som då vandrar in på det nya året. Nästa gång vecka 53 inträffar är 2020 och 2026. När vecka 53 inträffar ägs veckan av BFR och den kommer att hyras ut av BFR via Idre Fjäll. BFR avser att upprätta en lista på hemsidan där medlemmar kan teckna sig för att hyra vecka 53 år 2020 och 2026. Listorna kommer en månad före att lämnas över till Idre Fjäll för sedvanlig förhyrning till anmäld medlem. Hus där medlemmar inte tecknat sig kommer att lämnas för uthyrning till Idre Fjäll.

Ni som bytt adress (bostadsadress, e-postadress eller telefonnummer) bör snarast anmäla detta till styrelsen i BFR.

Om någon behöver nya inloggningsuppgifter till hemsidans medlemssida var god sänd ett e-mail till Lars Berg.

2018-04-16