Protokoll

Årsmötes- och styrelseprotokoll från maj 2015 finns nu tillgängliga på medlemssidan

Årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från den 18 maj 2015 finns nu tillgängliga på medlemssidan. Ha en bra sommar.

2015-06-29