Nyheter 2009

Under 2009 har husen renoverats inomhus och en plan tas fram för framtida åtgärder.

Under 2009 har alla bord slipats och lackats. Styrelsen har besiktigat samtliga hus under hösten och en åtgärdslista har överlämnats till Idre Fjäll för direkt åtgärd. Däri ingår också byte av gardiner samt mattor. Målsättningen är att nya gardiner och nya mattor skall finnas på plats inför vintersäsongen.

Dessutom har en lista över åtgärder på lite längre sikt diskuterats inom styrelsen. Där ingår till exempel byte av TV till modern platt-TV, möjlighet till internet samt vid behov byte av kaminer efterhand.

2009-10-01