Synpunkter från medlemmar

Ny möjlighet att komma med synpunkter

Från tid till annan inkommer via email till hemsidan synpunkter på våra hus, inventarier, slyröjning på tomten runt husen mm. Dessa synpunkter är värdefulla för styrelsen. Därför kommer att inläggas en rubrik – SYNPUNKTER – under den inloggningsskyddade delen av hemsidan. Välkommen med dina synpunkter!

2011-09-03