Protokoll från årsmöte och styrelsemöte maj 2019 finns nu på hemsidan

Rubricerade protokoll finns nu tillgängliga på hemsidans medlemssida. Du som är medlem och bytt adress, telefon eller e-postadress - glöm inte att meddela styrelsen för BRF!

2019-06-21