Ny lägre ränta. Resterande del av årshyror kommer att faktureras i början av september.

Vår kassör har under sommaren omförhandlat våra räntor till 1,52 %.    

   RB/Fasrighetsägare har idag efter mycket påtryckningar från BRF:s sida meddelat att den resterande delen av våra årshyror fr.o.m 2018-10-01 och fram t.o.m. 2019-06-30 kommer att distribueras under början av september 2018.

Detta beror på att RB/Fastighetsägarei inte har möjlighet   att manuellt printa ut ett stort antal avier, utan dessa går via ordinarie datafil till distributör som prinsar ut och skickar våra avier.

Då RB/Fastighetsägare inte kunnat leverera årsfakturering i enlighet med BRF:s önskemål har BRF  beslutat gå tillbaka till årsfakturering, dvs som tidigare i juni månad varje år.

                                                    

2018-08-20