Nyhet 2014-05-20

Styrelsemöte hölls 2014-05-15

Ett styrelsemöte hölls i Idre direkt efter årsstämman den 15 maj 2014.

Styrelsen valde att konstituera sig med Lars Berg, som ordförande, Sven Hillner, som sekreterare samt med Esko Turpeinen och Per Wennström, som ledamöter.

Vid styrelsemötet avhandlades bl a:

- Protokoll från besiktningen av våra 6 hus

- Att särskild tillsyn erfordras avseende ventilation och VV-beredare

- Att Sven Hillner utsågs att jämte Esko Turpeinen bevaka våra lån

- Att återlämnande av ägarandel kan ske i enlighet med föreningens stadgar. Detta innebär att återlämnande kan ske med hela ägarandelen och inte med utbrutna veckoandelar. Ägare skall själv försöka att sälja sin ägarandel, vilket skall kunna styrkas. (Bakgrunden är att vissa medlemmar önskar slippa att betala för outnyttjade veckor, vilket innebär att veckokostnaden vältras över på alla medlemmar).

Hela styrelseprotokollet kommer att publiceras på hemsidan, så snart det justerats.

2014-05-20