Kallelse till extra årsstämma

Kallelse till extra årsstämma har nu sänts ut av ISS. Den extra årsstämman äger rum den 24 augusti 2015, kl 09.00 på Idre Fjälls kontor. Alla delägare är välkomna.

Den extra stämman hålles främst för att fastställa den stadgeändring av § 12 (avser modernisering av firmateckning), som såsom ett första led antogs av årsstämman den 18 maj 2015. Vidare kommer stämman att diskutera ett eventuellt inrättande av ett rullande delägarombud. För närmare information se den utskickade kallelsen från ISS.

2015-08-13