Nyheter 2012-10-07

Fläktsystemet i samtliga hus är nu genomgångna. Detta har inneburit att vissa fläktar har rengjorts samt att luftmätningen har justerats i alla hus. Det är mycket angeläget att frånluftsdonen i husen INTE rörs, eftersom de nu är fininställda.

CKonsult har på uppdrag av oss genomfört en serviceinspektion av fläktfunktionen i samtliga stugor. Av servicerapporten framgår att alla fläktaggregat har gåtts igenom, i vissa fall har frånluftsfläkten rengjorts, luftmätning och frånluftsdon justerats samt styrkort och styrdosor kompletterats eller bytts.

Serviceföretaget påpekar att frånluftsdonen i rummen eller på toaletten absolut inte får röras, eftersom fläktsystemet då inte fungerar tillfredsställande.

 

2012-10-07