Extra årsmöte genomfört

Det extra årsmötet genomfördes den 24/8 på Idre Fjälls kontor, varvid ändringen av § 11 i våra stadgar faställdes.

Vidare utsågs Elisabeth Sundberg, Upplands Väsby, till att vara delägarombud under tiden fram till och med årsstämman 2017.

Protokollet från den extra årsstämman kommer att skickas ut till medlemmarna av ISS, så snart det har justerats.

En uppgift, som Elisabeth kommer att ta itu med är att ta fram tre offerter för inköp av nya hörnsoffor till samtliga hus. Förslagen kommer att föredras för styrelsen.

2015-09-06