Nyheter 2012-09-29

Besiktning, arbetshelg och styrelsemöte genomfört med uppnådda mål.

Besiktning av våra stugor genomfördes 2012-09-21 av Per Wennström, Idre Fjäll och Lars Berg från styrelsen. Det kunde konstateras att stugorna är i mycket gott skick, men att protokollen utvisar att vissa mindre detaljer behöver rättas till.

Arbetshelgen genomfördes planenligt 2012-09-22--23 av Lars och Marion Berg samt Sven Hillner. Samtliga utom Marion från styrelsen. Även om det hade blivit mindre arbetssamt med fler närvarande kunde samtliga arbetsuppgifter genomföras. Samtliga fönsterbänkar + överdelen av byråerna i största sovrummet har slipats och lackats (4 ggr). Hängrännorna har rensats från mycket smuts med ett verktyg inköpt på Jula (förvaras i hus 305). Våra tomter har också slyröjts från stora och mindre träd. Den största insatsen har skett på tomten för 302 och 304. Idre Fjäll kommer dessutom att röja större träd på sin mark. De röjda träden har kapats i mindre delar och lagts upp vid varje hus. Detta avfall kommer att bortforslas av Idre Fjäll i mitten av oktober.

Styrelsemötet genomfördes på efterföljande måndag. Besiktningsprotokollen föredrogs och det beslutades att Idre Fjäll genom Per Wennström skulle åtgärda samtliga punkter. Protokollen kommer att biläggas styrelseprotokollet och sändas ut till medlemmarna samt läggas in på hemsidan/medlemssidan. Årsmöte planeras till vecka 15, 2013.

 

2012-09-29