NYHETER 2012-04-20

Årsmöte 2012 genomfört. Årsavgiften 2.400 kr bibehålls. Frivillig arbetshelg planeras till 22 – 23 september 2012.

Årsmötet genomfördes som planerat den 13 april. Närvarande var, förutom styrelsen, 4 delägare, varav en på telefon.

I korthet kan berättas att årsredovisningen godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och veckoavgiften för 2012 bibehölls oförändrad med 2.400 kr. Styrelsen fick i uppdrag att bearbeta inkomna synpunkter och åtgärda inom given budget. Årsmötesprotokoll kommer att utsändas till alla delägare samt läggas in på hemsidan.

Eftersom alla stugor utnyttjades vid tiden för årsmötet, beslöts genomföra besiktning och styrelsemöte i samband med en arbetshelg fram i höst. Arbetshelgen är planerad till 22 – 23 september 2012. Besiktning planeras ske den 21 september och styrelsemöte den 24 september kl 0900.

Deltagande i arbetshelgen är frivilligt och boende ordnas av Idre Fjäll. Delar av styrelsen kommer att deltaga. Ni som vill träffa styrelsen, kanske vill påverka ditt boende i våra stugor och göra en god insats för vår bostadsrättsförening är varmt välkomna. Närmare information och anmälningslista kommer i september.

2012-05-05