Årsmöte genomfört. Nya betalrutiner fungerar inte. Läs nedan!

Protokoll från årsmöte och styrelsemöte läggs inom kort ut på hemsidan samt kommer att skickas ut till medlemmarna per post. 2017 gav en liten men dock vinst. Årsmötet beslutade också bibehålla veckoavgiften 2.500 kr.

På styrelsemötet efter genomfört årsmöte beslutades att ändra periodiciteten för hyresinbetalningar till kvartalsvis i förskott från och med 1 juli 2018. Tanken var t. ex. att den som har vecka 1 skulle få sin hyresavi i oktober året innan med sista betaldag den siste oktober.  Detta hade RB/Fastighetsägare, som sköter vår ekonomi, sagt ja till.

Nu visar det sig dock att de skickat ut delbelopp, 625 kr, kvartalsvis, vilket det aldrig varit tal om. Idag har BFR därför beslutat att omedelbart lämna detta system och gå tillbaka till det gamla, dvs utskick av hyresavier med 2.500 kr per vecka i juni månad och med sista betaldag i slutet av juni. Det innbär för 2018 att dels skall de utända avierna betalas samt skall en kompletterande hyresavi (som sänds ut i dagarna) med resterande belopp betalas. Den kompletterande hyresavien kommer att omfatta allt ägande för resp ägare, dvs en avi oavsett antal veckor.

Styrelsen beklagar den uppkomna situationen och hoppas att det inte innebär allför stor olägenhet.

TÄNK PÅ ATT BYTE AV ADRESS, TFNNUMMER OCH E-POSTADRESS ALLTID MÅSTE ANMÄLAS TILL STYRELSEN!

2018-06-15