Gemensam arbetsdag

Förslag om frivillig gemensam arbetsdag/helg

Styrelsen har vid sina besiktningar av våra 6 stugor funnit att ett antal enklare åtgärder kan genomföras av medlemmarna själva. Härigenom kan vi undvika kostnader och hålla vår veckokostnad nere.

Några sådana uppgifter är bl a rensning av hängrännor, slyröjning och slipning/lackning av inre fänsterbrädor. Medlem som tror sig kunna hjälpa till var god kontakta Lars Berg eller Per Wennström.

Vid årsmötet diskuterades också möjligheten att anordna en gemensam arbetsdag/arbetshelg t ex i samband med årsmöte eller i början av hösten (förslagsvis lördag/söndag mellan vecka 34 och 35). Inkvartering torde kunna ordnas av Idre Fjäll och kanske vi kan ha någon form av grillsamkväm på kvällen.

Kom gärna med synpunkter!

2011-09-03