Resultat av möte med Idre Fjäll ang avsyning och städning i oktober 2018.

Viktigt att omedelbart vid ankomst påtala för Idre Fjäll att något av våra hus inte är tillfredsställande städat vid ankomst. Idre Fjäll har beredskap för städning direkt, men ring omedelbart och städa inte själv! Viss kompensation kan erhållas.

Den 8:e oktober 2018 hade jag som ordförande ett möte med chefen för stugavsyningen på Idre Fjäll och då av anledning att flera av våra medlemmar klagat på bristfällig avsyning/bristfällig städning av vara hus vid ankomst.

Idre Fjäll uppger att bristfällig avsyning/städning enligt deras logg sker max 1 gång per år och hus. Jag påtalar då att våra medlemmar valt att städa själva istället för att lämna huset någon timma för städning av Idre Fjäll och då hellre anmält till mig att det funnits brister i städningen.

Jag har föreslagit att Idre Fjäll drar en slip på ett kredit- eller bankkort av alla gäster vid ankomst. Om någon har brustit när det gäller städningen och det måste städas före tillträde av nästa gäst, så dras ett belopp om 2.000 - 3.000 kr från den lämnande gästens konto. Detta borde täcka kostnader för städning och att inkommande gäst, som får vänta, får måltidskuponger att använda under väntetiden.

Idre Fjäll lovade att tänka på saken, men påtalade att ankommande gäst omedelbart anmäler till Stugservice att avsyning/städning är bristfällig. De har resurser för omedelbar städning.

Intill dess att Idre Fjäll tagit beslut i frågan gäller följande: ANMÄL OMEDELBART VID ANKOMST TILL STUGSERVICE ATT AVSYNING/STÄDNING ÄR BRISTFÄLLIG. STÄDA INTE SJÄLV. IDRE FJÄLL HAR LOVAT ATT STÄDNING SKER OMGÅENDE OCH ATT VISS KOMPENSATION UTLOVAS.

 

2018-10-17