Nyheter 2013-04-26

Ordinarie årsstämma i Brf Gränjesvålen nr 1 kommer att hållas onsdagen den 19 juni kl. 08.00 på Idre Fjäll. Kallelse kommer at utsändas inom kort.

Ordinarie årsstämma i Brf Gränjesvålen nr 1 kommer att hållas onsdagen den 19 juni kl. 08.00 på Idre Fjäll. Kallelse kommer inom kort att sändas ut per post. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer också inom kort att läggas in på hemsidan under rubrik medlemmar.

Medlemmar som önskar visst ärende behandlat på årsstämman skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen, Esko Turpeinen, Box 202, 790 91 Idre eller via mail esko.turpeinen@idrefjall.se minst en vecka före stämman.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Då Astrid Strand Nilsson nu går i pension och därmed lämnar sin plats i styrelsen vill vi framföra ett  varmt och mycket stort tack för synnerligen goda insatser under ett stort antal år. Vi önskar dig många och friska år framöver!

Delar av styrelsen kommer att genomföra en besiktning av samtliga hus tisdagen den 18 juni.

2013-04-26