Kallelse till årsmöte och årsredovisning för 2019 samt revisorsberättelse finns nu på hemsidan

Våra stugor kan användas som vanligt trots att Idre Fjäll har stängt ned pga rådande corona pandemi.

Kallelse till årsmöte har sänts ut med post. Kallelsen finns också tillgänglig på hemsidans öppna del under stugorna (flik kallelse).

Kallelse till årsmöte jämte årsredovisning för 2019 samt med revisorsberättelse har sänts ut med post. Dessa handlingar finns också tillgängliga på hemsidans medlemssida under protokoll och stadgar.

Våra stugor kan användas som vanligt. Anmäl att ni kommer, så ombesörjer Idre Fjäll nyckelhanteringen.

2020-05-10